top of page

MiiC, ou Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea de Galicia é unha  exposición colectiva que reúne un total de 19 proxectos ilustrados, 16 individuais e 3 colectivos, a través dos cales coñeceremos o que se está a facer dentro da área da ilustración de vangarda contemporánea a nivel mundial.

bottom of page