feliic

Feira de Edición e Libro Ilustrado

OPEN MIIC

Encontros entre público e artistas

30XANEIRO

Actividades polo Día da Ilustración

ANIMIIC

Ciclo de cine de Animación